REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT

 1. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do uzyskania zgody na pobyt zwierzęcia w Obiekcie „Dziejba Leśna Apartamenty & Spa”  przy dokonaniu rezerwacji. Zgodę na pobyt zwierzęcia w hotelu wydaje właściciel lub pracownik Obiektu.
 2. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie zwierzęta domowe. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki / rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.
 3. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami jest możliwe jedynie w apartamentach do tego wyznaczonych. W przypadku ich braku przyjęcie zwierzęcia nie będzie możliwe.
 4. Obiekt nie pobiera dodatkowych opłat za pobyt zwierzęcia.
 5. Do Obiektu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, odrobaczone posiadające książeczkę zdrowia z aktualnymi, obowiązkowymi szczepieniami. W przypadku ich braku, dostępny jest kontakt do lekarza weterynarii w Krościenku lub Szczawnicy. Obiekt ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.
 6. Jeżeli pościel w apartamencie, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) właściciel obciążony zostanie dodatkowymi kosztami usług pralniczych. Jeżeli pościel w apartamencie, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów odkupienia całego kompletu wg ceny z faktury zakupu, okazanej przez właściciela Obiektu. 
 7. Wszystkie szkody mienia Obiektu bądź mienia Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu, spowodowane przez zwierzę będą wyceniane przez właściciela Obiektu, a ich kosztami zostanie obciążony Właściciel.
 8. Właściciel jest odpowiedzialny za zachowanie w Obiekcie ciszy przez swoje zwierzę i nie zakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg ze strony Gości bądź personelu Obiekt zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z Obiektu.
 9. W miejscach ogólnodostępnych Właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu.
 10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren budynku głównego, zakaz obejmuje również przebywanie zwierząt na zewnętrznym placu zabaw dla dzieci. 
 11. Zabrania się wyprowadzania psów na tereny należące do osób prywatnych bez ich zgody.
 12. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie Obiektu oraz w jego otoczeniu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem lub żwirkiem i opróżniać ja do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez personel hotelu.

REZERWUJ ONLINE

X