REGULAMIN KĄCIKA ZABAW

  1. Kącik Zabaw jest przeznaczony dla Gości „Dziejba Leśna Apartamenty & Spa”
  2. Zabawki przeznaczone są dla dzieci w wieku od 0 do 12 lat. Dzieci do lat 4 mogą przebywać na terenie Kącika Zabaw wyłącznie pod opieką i w obecności Opiekuna. Dzieci powyżej 4 lat mogą przebywać w Kąciku Zabaw samodzielnie wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność Opiekuna.
  3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w „Dziejbie Leśnej Apartamenty & Spa” i tym samym kąciku odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie. „Dziejba Leśna Apartamenty &Spa” nie ponosi odpowiedzialności za szkody i nieszczęśliwe wypadki mające miejsce na terenie Kącika Zabaw.
  4. Zabrania się wynoszenia zabawek z Kącika Zabaw.
  5. Zabrania się jedzenia, picia, żucia gumy podczas zabawy – grozi to zadławieniem.
  6. Z urządzeń znajdujących się na terenie Kącika Zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają Opiekunowie i są oni zobowiązani do naprawy bądź odkupienia uszkodzonych urządzeń lub zabawek.
  7. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych Gości zabrania się przebywania w Kąciku Zabaw dzieci bądź dorosłych, będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
  8. Należy stosować się do uwag personelu obiektu. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać obsłudze.

REZERWUJ ONLINE

X